logo

SZAMBA, ZBIORNIKI, SEPARATORY – KRAKÓW

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

 

Proponujemy Państwu profesjonalne rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej i wodno-ściekowej. Oferujemy szereg produktów spełniających największe wymogi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Oferowane przez naszą firmę zbiorniki wykonane są polietylenu (HDPE). Mają pojemność od 2000 do nawet 60000 litrów. Dzięki swojej konstrukcji są bardziej wytrzymałe niż zbiorniki o klasycznej budowie.

Szamba te przystosowane są do przykrycia warstwą gruntu do 1,5 m.

Posadowienie na większej głębokości wymaga zwiększenia grubości ścian zbiornika (wykonywane na zamówienie). Włazy do zbiorników mogą być podwyższane odpowiednimi nadbudowami.

W sytuacji stałego lub okresowo występującego wysokiego poziomu wód gruntowych zbiornik musi zostać zabezpieczony opaską betonową, wykonywaną w trakcie montażu.

Zbiorniki bezodpływowe mogą mieć wykonany przelew. Umożliwia to połączenie kilku zbiorników.

Przeznaczone są do montażu w terenach o wysokim poziomie wody gruntowej lub w przypadku okresowego ich występowania. Ich konstrukcja zapewnia szczelność i chroni zainstalowane wewnątrz urządzenia. Dostęp do wnętrza studzienek odbywa się przez włazy rewizyjne o średnicy ok. 0,6 m.

Studzienki wykonane są z polietylenu (HDPE). Sprzedawane są bez wyposażenia (wodomierzy, zaworów), osiadają rury przyłączeniowe, wykonane z węża PE 40 (opcjonalnie PE 25 - PE 63) i wyposażone są w cztery stopnie ułatwiające czynności rewizyjne.

Studzienki wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). Typoszereg tych studzienek z dnem w postaci kinety przeznaczony jest do instalacji
w systemach kanalizacji grawitacyjnej. Konstrukcja studzienek umożliwia maksymalne skrócenie czasu koniecznego do ich instalacji oraz dokonanie szybkich przyłączy.

Studzienki oferowane są w szerokim zakresie średnic i wysokości. Standardowo wykonywane są w wysokościach zwiększających się co 500mm, np. 1500, 2000, 2500 mm. Istnieje możliwość zakupu studzienki w częściach czyli osobno podstawy (kinety), komory roboczej (nadstawki) oraz zwieńczenia (stożka redukcyjnego), co umożliwia zestawienie na miejscu montażu studzienki o odpowiedniej wysokości z właściwą kinetą.

Wiąże się to z koniecznością spawania lub wciskania na uszczelkę poszczególnych części. Dodatkowo właz rewizyjny może posiadać nadbudowy
o wysokości od 200 do 500 mm.

Separatory te znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie substancje ropopochodne dostają się do odpływu kanalizacyjnego lub deszczowego (lub istnieje możliwość przedostania się tych substancji).

Separatory typu BSW (separatory węglowodorów) i BSK (separatory koalescencyjne z wkładem) zintegrowane są z piaskownikiem (odmulaczem)

Separatory tłuszczu stosuje się wszędzie tam, gdzie ścieki zawierają większą ilość tłuszczu niż w ściekach socjalno-bytowych. Urządzenia te instaluje się blisko źródła zanieczyszczeń tłuszczowych, na wylocie ścieków z kuchni, w restauracjach, w hotelach, w barach szybkiej obsługi itp. Mogą być również montowane w gospodarstwach indywidualnych, w których znajdują się osobne wyloty kanalizacji kuchennej, przyczyniając się do wolniejszego zapełniania osadników gnilnych przydomowych oczyszczalni ścieków i rzadszego ich opróżniania.

  • Przepompownie

Proponujemy szeroką gamę przepompowni z polietylenu o różnych średnicach i wysokościach. Odbiorca może dokonać zakupu samego zbiornika
i samodzielnie zamontować pompę lub zamówić gotowy zestaw przy zastosowaniu pomp dostępnych na rynku.

  • Piaskowniki

Piaskowniki przystosowane są do stosowania na odpływach wód opadowych ze stacji benzynowych czy parkingów. W większości przypadków instalowane są przed separatorami o dużym natężeniu przepływu, nie zintegrowanych z piaskownikiem.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.